Samenwerking

Samenwerking:

Samenwerking is het maken van goede en duidelijke afspraken.
Wat wil mijn cliënt? Hoe kan ik hier invulling aan geven?
Deze vragen komen steeds terug gedurende de samenwerking.
Elkaar op aanspreken, elkaar stimuleren, en elkaar verbeteren om tot een sterke samenwerking te komen.

Werken met Exact (mijn Kantoor):
de klant kan mee kijken met wat ik heb ingevoerd,
de klant kan via tablet, telefoon en/of computer zijn input aanleveren
de klant kan via zijn app goed keuring geven voor de aangifte die klaar staat.
de klant kan 24 uur per dag de cijfers in zien, en hier zijn beleid op korte termijn aan passen.
de klant kan zelf via de app zijn facturen maken.
Inkoop facturen betalen door de opdracht naar de bank te sturen.

Dit is één van de mogelijkheden om tot een goede samenwerking te komen en grip op je eigen cijfers te krijgen en te behouden.

 

 

Comments are closed.